Translation

English
English Polish
Listener Name Słuchacz
Name of the device to be displayed. Nazwa urządzenia, które ma być wyświetlane.
Collection Method Kolekcja Medhod
There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server. Istnieją dwie obsługiwane metody gromadzenia danych, pierwsza wykorzystuje starsze pliki binarne narzędzi przepływu, a druga korzysta z własnego serwera strumienia przepływu opartego na PHP firmy Cacti.
Allowed Host Dozwolony gospodarz
IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host. Adres IP urządzenia, które może być wysyłane do tego kolektora przepływu. Zostaw jako 0 dla każdego gospodarza.
Port this collector will listen on. Port ten kolekcjoner będzie słuchał.
Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service. Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące słuchawki Net-Flow Listeners. Następnie należy ponownie uruchomić Flow-Capture Service.
You must select at least one device. Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.
Continue Kontynuuj
Cancel Anuluj
Listener [edit: %s] Słuchacz[edytuj | edytuj %skod]
Listener [new] Raport: nowy] [nowy].
Address Adres
Status Status
Version Wersja
Templates Szablony
Last Updated Ostatnio zaktualizowany
Active Streams update every 5 minutes Aktywne strumienie są aktualizowane co 5 minut
No Inbound Streams Detected Nie wykryto strumieni przychodzących
Listener Detected Templates Szablony wykryte przez odbiornik
Template Szablon
Go Idź
Template ID Identyfikator szablonu
Field Name Nazwa pola
Field ID ID pola
Field Type Typ pola
Length Długość
Unpack Rozpakować
No Inbound Stream Templates Detected Nie wykryto szablonów strumienia przychodzącego
FlowView Listeners FlowView Listeners
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/flowview
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
flowview_devices.php:266
String age
6 days ago
Source string age
6 days ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 147