English Polish
Resolve IP Addresses to Domain Names. Rozwiąż adresy:
Report: [edit: %s] Raport: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Report: [new] Raport: nowy] [nowy].
Filter: [edit: %s] Raport: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Filter: [new] Raport: nowy] [nowy].
Netflow - %s Przepływ netto - %.
Use Local Server Użyj lokalnego serwera.