English Polish
Select a Report Drukowanie raportów
Summary Podsumowanie
Source Root Domain Źródło lub miejsce przeznaczenia OD
Destination Root Domain Miejsce przeznaczenia IP
Source/Destination Root Domain Źródło/przeznaczenie
UDP/TCP Destination Port Port docelowy UDP/TCP
UDP/TCP Source Port Port źródłowy UDP/TCP
UDP/TCP Port Port UDP/TCP
Source IP IP źródłowe
Destination IP Miejsce przeznaczenia IP
Source/Destination IP Źródło/przeznaczenie
Source or Destination IP Źródło lub miejsce przeznaczenia OD
IP Protocol Protokół IP
Input Interface Interfejs wejściowy
Output Interface Interfejs wyjściowy
Input/Output Interface Interfejs wejścia/wyjścia
Source AS Brak źródła
Destination AS Miejsce przeznaczenia AS
Source/Destination AS Źródło/przeznaczenie AS
IP ToS IP ToS