Translation

Delete
11/100
Context English Dutch State
Search Zoeken
Default Standaard
Show Device Details Apparaatdetails tonen
Go Ga
Clear Herstel
Export Exporteer
Site Website
Any Alle
SubType Subtype
Device Tracking Device: (%s) successfully updated Apparaatvolgsysteem: (%s) met succes bijgewerkt
Import into Device Tracking Database Importeren in de Device Tracking Database
Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below. Klik op 'Doorgaan' om het volgende apparaat te importeren in Device Tracking? Specificeer extra opties voor apparaatvolgsystemen, zoals hieronder aangegeven.
We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well. We zullen deze SNMP-opties ook gebruiken voor het Device Tracking-apparaat.
Not Applicable - Router Niet van toepassing - Router
Not Applicable - Switch/Hub Niet van toepassing - Schakelaar/Hub
Delete Verwijderen
Duplicate Dupliceer
--dup-- --duizelingwekkend
You must select at least one device type. U moet ten minste één apparaattype selecteren.
Continue Volgende
Click 'Continue' to delete the following Device Type(s). Klik op 'Doorgaan' om de volgende apparaattypen te verwijderen.
Click 'Continue' to duplciate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix. Klik op 'Doorgaan' om de volgende apparaattypen te dupliceren. Optioneel kunt u de beschrijving van de nieuwe apparaattypen wijzigen. Wijzig anders de waarde hieronder niet en de oorspronkelijke naam wordt gerepliceerd met een nieuw achtervoegsel.
<description> (1) <beschrijving> (1)
Device Type Prefix: Apparaattype Voorvoegsel:
Cancel Annuleer
Return Terug
New Type Nieuwe Dienstverband
Cisco Cisco
There were %d Device Types Added! Er waren %d Apparaattypen toegevoegd!
No New Device Types Found! Geen nieuwe apparaattypen gevonden!
Import Results Import resultaten
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/mactrack Verwijderen
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/flowview Verwijderen
Translated Cacti/gexport Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/gpsmaps Verwijderen
Translated Cacti/hmib Verwijderen
Translated Cacti/maint Verwijderen
Translated Cacti/mikrotik Verwijderen
Translated Cacti/monitor Verwijderen
Translated Cacti/reportit Verwijderen
Translated Cacti/routerconfigs Verwijderen
Translated Cacti/syslog Verwijderen
Translated Cacti/thold Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/webseer Verwijderen
Translated Cacti/wmi Verwijderen
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijderen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 70