Translation

Delete
11/100
Context English Dutch State
TOS Fields TOS-velden
The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields De TOS-velden waarnaar moet worden gezocht in het filter. Dit kan een door komma's gescheiden lijst van TOS-velden zijn
Filter on the select Source IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24). Filter op de geselecteerde bron-IP voor in het filter. Dit kan een door komma's gescheiden lijst van IPv4- of IPv6-adressen zijn, of een door komma's gescheiden lijst van IPv4- of IPv6-adresbereiken in CIDR-indeling (bijv. 192.168.1.0/24).
Source Ports Bron Haven(s)
Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports. Filter op de geselecteerde bronpoorten voor in het filter. Dit kan een door komma's gescheiden lijst van bronpoorten zijn.
Source Interface Bron Interface
Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces Filter op de geselecteerde broninterface voor in het filter. Dit kan een door komma's gescheiden lijst van broninterfaces zijn
Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's Filter op de geselecteerde bestemming AS voor in het filter. Dit kan een door komma's gescheiden lijst van Source AS's zijn
Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24). Filter op het geselecteerde bestemmings-IP voor in het filter. Dit kan een door komma's gescheiden lijst van IPv4- of IPv6-adressen zijn, of een door komma's gescheiden lijst van IPv4- of IPv6-adresbereiken in CIDR-indeling (bijv. 192.168.1.0/24).
Dest Ports Dest Haven
Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports. Filter op de geselecteerde bestemmingspoorten voor in het filter. Dit kan een door komma's gescheiden lijst van bestemmingspoorten zijn.
Dest Interface Dest Interface
Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces. Filter op de geselecteerde bestemmingsinterface voor in het filter. Dit kan een door komma's gescheiden lijst van Destimation Interfaces zijn.
Dest AS Dest AS
Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's Filter op de geselecteerde bestemming AS voor in het filter. Dit kan een door komma's gescheiden lijst van Destimation AS's zijn
Delete Verwijderen
Device Name Apparaatnaam
Name of the device to be displayed. Naam van het weer te geven apparaat.
Collection Medhod Collectie Medhod
There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server. Er zijn twee methoden voor het verzamelen van ondersteuning, de eerste maakt gebruik van de verouderde binaire bestanden van stroomtools en de tweede maakt gebruik van Cacti's eigen op PHP gebaseerde stroomstroomserver.
Allowed Host Toegestaan Gastheer
IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host. IP-adres van het apparaat dat naar dit stroomverzamelprogramma mag worden verzonden. Verlof als 0 voor elke gastheer.
Port this collector will listen on. Haven deze verzamelaar zal verder luisteren.
Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service. Klik op 'Doorgaan' om de volgende Net-Flow Listeners te verwijderen. Daarna moet u uw Flow-Capture Service opnieuw opstarten.
Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location. Vergeet ook niet om resterende bestanden te verwijderen van uw Net-Flow Capture locatie.
You must select at least one device. U moet ten minste één apparaat selecteren.
Continue Volgende
Cancel Annuleer
Device [edit: %s] Apparaat [wijzig: %s]
Device [new] Apparaat [nieuw]
FlowView Listeners FlowView Luisteraars
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/flowview Verwijderen
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/gexport Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/gpsmaps Verwijderen
Translated Cacti/hmib Verwijderen
Translated Cacti/mactrack Verwijderen
Translated Cacti/maint Verwijderen
Translated Cacti/mikrotik Verwijderen
Translated Cacti/monitor Verwijderen
Translated Cacti/reportit Verwijderen
Translated Cacti/routerconfigs Verwijderen
Translated Cacti/syslog Verwijderen
Translated Cacti/thold Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/webseer Verwijderen
Translated Cacti/wmi Verwijderen
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijderen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 113