Translation

Delete
9/100
Context English Dutch State
Reserved Gereserveerd
MAC error MAC-fout
Compression error Compressiefout
Service not available Service niet beschikbaar
Protocol version not supported De versie van het protocol wordt niet ondersteund
Host key not verifiable Gastheersleutel niet controleerbaar
Connection failed Verbinding mislukt
Disconnected by application Ontkoppeld per toepassing
Too many connections Te veel aansluitingen
Authentication cancelled by user Authenticatie geannuleerd door gebruiker
No more authentication methods available Geen authenticatiemethoden meer beschikbaar
Invalid user name Ongeldige gebruikersnaam
Non Query Based Niet query gebaseerd
Graph Templates Grafiektemplates
Data Queries Data queries
Delete Verwijder
Enable Inschakelen
Disable Uitschakelen
Export Now Nu exporteren
Periodic Periodiek
Daily Dagelijks
Hourly Per uur
Click 'Continue' to delete the following Graph Export Definition. Klik op 'Doorgaan' om de volgende definitie van grafiekuitvoer te verwijderen.
Cancel Annuleer
Click 'Continue' to disable the following Graph Export Definition. Klik op 'Doorgaan' om de volgende definitie van grafiek exporteren uit te schakelen.
Continue Volgende
Disable Graph Export Definition(s) Grafiek exporteren Definities
Click 'Continue' to enable the following Graph Export Definition. Klik op 'Doorgaan' om de volgende definitie van grafiekuitvoer in te schakelen.
Enable Graph Export Definition(s) Grafiek exporteren Definities
Click 'Continue' to run the following Graph Export Definition now. Klik op 'Doorgaan' om de volgende definitie van grafiekuitvoer nu uit te voeren.
Run Graph Export Definition(s) Now Grafiek exporteren Definities
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/gexport Verwijder
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Verwijder
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijder
Translated Cacti/flowview Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/gpsmaps Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/hmib Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/mactrack Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/maint Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/mikrotik Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/monitor Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/reportit Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/routerconfigs Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/syslog Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/thold Verwijder
Translated Cacti/webseer Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/wmi Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijderen

Change compared to this translation:

Verwijderen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
gexport.php:30
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 51