Translation

Delete
11/100
Context English Dutch State
Max Swap Max. Swap
Avg Proc Avg Proc
Max Proc Max. Proc
View Devices Apparaten bekijken
No Device Types Geen apparaattypen
Process Summary Filter Procesoverzichtsfilter
Process Summary Statistics Samenvatting van het proces Statistieken
Process Name Procesnaam
Num Paths Cijfers Paden
Hosts Hosts
Avg Memory Avg geheugen
Max Memory Maximum Geheugen
No Processes Processen
Custom Graph List Applied - Filtering from List [ Aangepaste grafieklijst toegepast - Filter VAN lijst ]
Graph Preview Filters Grafiek voorvertoning filters
Delete Verwijderen
Duplicate Dupliceer
Click 'Continue' to Delete the following Host Type(s) Klik op 'Doorgaan' om de volgende hosttype(n) te verwijderen
Cancel Annuleer
Continue Volgende
Delete Host Type(s) Verwijder gastheertype(s)
Click 'Continue' to Duplicate the following Host Type(s). You may optionally change the description for the new Host Type(s). Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix. Klik op 'Doorgaan' om de volgende gastheertype(n) te dupliceren. U kunt de beschrijving van het (de) nieuwe hosttype(s) optioneel wijzigen. Wijzig anders de waarde hieronder niet en de oorspronkelijke naam wordt gerepliceerd met een nieuw achtervoegsel.
Host Type Prefix: Voorvoegsel van het gastheertype:
Duplicate Host Type(s) Dubbel gastheertype(s)
New Type Nieuwe Dienstverband
There were %d Device Types Added! Er waren %d Apparaattypen toegevoegd!
No New Host Types Found! Geen nieuwe gastheertypes gevonden!
Import Results Import resultaten
Cacti has imported the following items: Cacti heeft de volgende items geïmporteerd:
Import Host MIB OS Types Importeren gastheer MIB OS Types
Import Device Types from Local File Apparaattypen importeren vanuit een lokaal bestand
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/hmib Verwijderen
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/flowview Verwijderen
Translated Cacti/gexport Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/gpsmaps Verwijderen
Translated Cacti/mactrack Verwijderen
Translated Cacti/maint Verwijderen
Translated Cacti/mikrotik Verwijderen
Translated Cacti/monitor Verwijderen
Translated Cacti/reportit Verwijderen
Translated Cacti/routerconfigs Verwijderen
Translated Cacti/syslog Verwijderen
Translated Cacti/thold Verwijder

Change compared to this translation:

Verwijderen
Translated Cacti/webseer Verwijderen
Translated Cacti/wmi Verwijderen
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Verwijderen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Verwijderen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
hmib_types.php:30
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 120