Translation

Default
8/100
Context English Polish State
Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s Status: Idle, LastRuntime: %f sekund, Procesy: %d procesy, Urządzenia: %d, Next Run Time: %s
Disabled Wyłączone
Scanning Rate: Every %s Szybkość skanowania: Każdy %s
View Interfaces Interfejsy widokowe
Not Detected Nie wykryto
Sites Lokalizacje
Devices Urządzenia
IP Ranges Zakresy IP
IP Address Adres IP
MAC Address Adres MAC
Interfaces Interfejsy sieciowe
Dot1x Dot1x
Graphs Wykresy
Unknown Nieznany
Search Szukaj
Default Domyślny
Show Device Details Pokaż szczegóły urządzenia
Go Idź
Clear Wyczyść
Export Eksport
Site Lokalizacja
Any Dowolny
SubType SubType
Device Tracking Device: (%s) successfully updated Urządzenie śledzące urządzenie: (%s) pomyślnie zaktualizowany
Import into Device Tracking Database Import do bazy danych śledzenia urządzeń
Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below. Kliknij "Kontynuuj", aby zaimportować następujące urządzenia do Device Tracking? Proszę określić dodatkowe opcje urządzenia śledzącego urządzenia, jak podano poniżej.
We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well. Będziemy używać tych urządzeń SNMP opcje dla urządzenia do śledzenia urządzeń, jak również.
Not Applicable - Router Nie dotyczy - Router
Not Applicable - Switch/Hub Nie dotyczy - przełącznik / koncentrator
Delete Usuń
Duplicate Duplikuj
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/mactrack Domyślny
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/audit Domyślny
Translated Cacti/core Domyślny
Translated Cacti/core (v1.2.x) Domyślny
Translated Cacti/flowview Domyślny
Translated Cacti/gexport Domyślny
Translated Cacti/hmib Domyślny
Translated Cacti/maint Domyślny
Translated Cacti/mikrotik Domyślny
Translated Cacti/monitor Domyślny
Translated Cacti/reportit Domyślny
Translated Cacti/routerconfigs Domyślny
Translated Cacti/syslog Domyślny
Translated Cacti/thold Domyślny
Translated Cacti/webseer Domyślny
Translated Cacti/wmi Domyślny
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core domyślne

Change compared to this translation:

Ddomyślnye
Translated Cacti/core (v1.2.x) domyślne

Change compared to this translation:

Ddomyślnye

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.