Translation

Default
8/100
Context English Polish State
File: %s/%s Plik: %/%s
Click 'Continue' to delete the following account(s). Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące konta.
Cancel Anuluj
Continue Kontynuuj
Delete Device(s) Usuń urządzenie(-a)
You must select at least one device. Należy wybrać co najmniej jedno urządzenie.
Return Powróć
Account: [edit: %s] Konto: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Account: [new] Konto: nowy] [nowy].
Accounts Konta
Account Management Zarządzanie kontem
No Router Accounts Found Nie znaleziono żadnych kont routera
Router Backups Kopie zapasowe routera
Any Dowolny
Search Szukaj
Default Domyślny
Go Idź
Set/Refresh Filters Ustaw / odśwież filtry
Clear Wyczyść
Clear Filters Wyczyść filtry
Hostname Nazwa hosta
Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file. Adres IP lub nazwa hosta. Jeśli nazwa hosta, musi być rozpoznawalna przez DNS lub z pliku hosts.
ID ID
The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging. Identyfikator wewnętrznej bazy danych dla tego urządzenia. Przydatne podczas wykonywania automatyzacji lub debugowania.
Functions Funkcje
Perform functions against this backup Wykonywanie funkcji na tej kopii zapasowej
The directory of the stored device backups Liczba dni na zachowanie starych kopii zapasowych.
Backup Time Czas tworzenia kopii zapasowych
The last Backup time of the device Jak często należy tworzyć kopię zapasową tego urządzenia.
Last Change Ostatnia zmiana
The last Change time of the device Czas ostatniej zmiany urządzenia
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/routerconfigs Domyślny
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/audit Domyślny
Translated Cacti/core Domyślny
Translated Cacti/core (v1.2.x) Domyślny
Translated Cacti/flowview Domyślny
Translated Cacti/gexport Domyślny
Translated Cacti/hmib Domyślny
Translated Cacti/mactrack Domyślny
Translated Cacti/maint Domyślny
Translated Cacti/mikrotik Domyślny
Translated Cacti/monitor Domyślny
Translated Cacti/reportit Domyślny
Translated Cacti/syslog Domyślny
Translated Cacti/thold Domyślny
Translated Cacti/webseer Domyślny
Translated Cacti/wmi Domyślny
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core domyślne

Change compared to this translation:

Ddomyślnye
Translated Cacti/core (v1.2.x) domyślne

Change compared to this translation:

Ddomyślnye

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 182