Translation

default
8/100
Context English Polish State
Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: %s Błąd protokołu, brak możliwości powiązania, wynik LDAP: %s
Unable to Connect to Server Nie można połączyć się z serwerem
Connection Timeout Limit czasu połączenia
Insufficient access Niewystarczający dostęp
Group DN could not be found to compare Grupa DN nie mogła być znaleziona do porównania
More than one matching user found Znaleziono więcej niż jednego pasującego użytkownika
Unable to find user from DN Nie można znaleźć użytkownika z DN
Unable to find users DN Nie można znaleźć użytkowników DN
Unable to create LDAP connection object Nie można utworzyć obiektu połączenia LDAP
Specific DN and Password required Wymagana jest specjalna wartość DN i hasło
Unexpected error %s (Ldap Error: %s) Nieoczekiwany błąd %s (błąd Ldap: %s)
ICMP Ping timed out ICMP Ping timed out
ICMP Ping Success (%s ms) ICMP Ping Success (%s ms)
ICMP ping Timed out ICMP ping Timed out
Destination address not specified Adres miejsca przeznaczenia nieokreślony
default domyślne
Please upgrade to PHP 5.5.4+ for IPv6 support! Prosimy o aktualizację do wersji PHP 5.5.4.4+ dla wsparcia IPv6!
UDP ping error: %s Błąd UDP ping: %s
UDP Ping Success (%s ms) UDP Ping Success (%s ms)
TCP ping: socket_connect(), reason: %s TCP ping: socket_connect(), powód: %s
TCP ping: socket_select() failed, reason: %s TCP ping: socket_select() failed, powód: %s
TCP Ping Success (%s ms) TCP Ping Sukces (%s ms)
TCP ping timed out TCP ping wyłączony
Ping not performed due to setting. Ping nie został wykonany z powodu ustawienia.
%s Version %s or above is required for %s. %s Dla %s wymagana jest wersja %s lub wyższa.
%s is required for %s, and it is not installed. %s jest wymagany dla %s i nie jest zainstalowany.
%s is required for %s, but an unknown dependency error occurred. %s jest wymagany dla %s i nie jest zainstalowany.
Plugin cannot be installed. Nie można zainstalować wtyczki.
Plugins Wtyczki
Requires: Cacti >= %s Wymaga: Kaktusy >= %s
Legacy Plugin Legacy Plugin
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core domyślne
The following string has the same context and source.
Translated Cacti/core (v1.2.x) domyślne
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/audit Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/core Domyślny
Translated Cacti/core (v1.2.x) Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/flowview Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/gexport Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/hmib Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/mactrack Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/maint Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/mikrotik Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/monitor Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/reportit Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/routerconfigs Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/syslog Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/thold Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/webseer Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney
Translated Cacti/wmi Domyślny

Change compared to this translation:

dDomyślney

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
lib/ping.php:333 lib/ping.php:470
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 3428