Translation

Delete
6/100
Context English Swedish State
Search Sök
Default Standard
Show Device Details Visa enhetens detaljer
Go Start
Clear Rensa
Export Exportera
Site Webbplats
Any Vilken som helst
SubType SubType
Device Tracking Device: (%s) successfully updated Enhetsspårningsenhet: ( %s) uppdaterad
Import into Device Tracking Database Importera till Enhetsspårningsdatabas
Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below. Klicka på "Fortsätt" för att importera följande enhet till enhetsspårning? Ange ytterligare alternativ för Enhetsspårningsenhet enligt nedan.
We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well. Vi använder dessa enheter SNMP-alternativ för enhetens enhet för enhetens spårning.
Not Applicable - Router Ej tillämpligt - Router
Not Applicable - Switch/Hub Ej tillämpligt - Switch / Hub
Delete Radera
Duplicate Duplicera
--dup-- --dup--
You must select at least one device type. Du måste välja minst en enhetstyp.
Continue Fortsätt
Click 'Continue' to delete the following Device Type(s). Klicka på "Fortsätt" för att radera följande enhetstyp (er).
Click 'Continue' to duplciate the following Device Type(s). You may optionally change the description for the new device types. Otherwise, do not change value below and the original name will be replicated with a new suffix. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande enhetstyp (er). Du kan valfritt ändra beskrivningen för de nya enhetstyperna. Annars ändras inte värdet under och originalnamnet replikeras med ett nytt suffix.
<description> (1) <description> (1)
Device Type Prefix: Enhets typ prefix:
Cancel Avbryt
Return Tillbaka
New Type Ny typ
Cisco Cisco
There were %d Device Types Added! Det fanns% d Enhetstyper tillagda!
No New Device Types Found! Inga nya enhetstyper hittades!
Import Results Importera resultat
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/mactrack Radera
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/core (v1.2.x) Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/flowview Radera
Translated Cacti/gexport Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/gpsmaps Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/hmib Radera
Translated Cacti/maint Radera
Translated Cacti/mikrotik Radera
Translated Cacti/monitor Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/reportit Radera
Translated Cacti/routerconfigs Radera
Translated Cacti/syslog Radera
Translated Cacti/thold Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
Translated Cacti/webseer Radera
Translated Cacti/wmi Ta bort

Change compared to this translation:

RaderaTa bort
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Radera
Translated Cacti/core (v1.2.x) Radera

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 70