Translation

Delete
6/100
Context English Bulgarian State
</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div> </div><div class="center monitorFooterTextBold"> Не забравяйте първо да изберете подходящите Устройства, които да бъдат наблюдавани от страницата Устройства! </div>
[ Refresh Again in <i id="timer">%d</i> Seconds ] [Опресняване отново в <i id="timer">% d</i> секунди]
Monitor Filter [ Last Refresh: %s ] Монитор филтър [Последно обновяване: %s]
Unsaved Незапазено
Layout Оформление
Status Статус
View Преглед
Grouping Групиране
Refresh Обновяване
Refresh the Device List Обновете списъка с устройства
Save Filter Settings Запазване на настройките на филтъра
New Нов
Save New Dashboard Запазване на ново табло за управление
Rename Преименуване
Rename Dashboard Преименувайте таблото за управление
Delete Изтрий
Delete Dashboard Изтриване на таблото за управление
%s Alert for downed Devices %s Сигнал за свалени устройства
%s Alerts for downed Devices %s Сигнали за свалени устройства
Search Търсене
Criticality Критично
Size Размер
Trim Подстригване
All Trees Всички дървета
Non-Tree Devices Устройства без дърво
All Sites Всички дървета
Non-Site Devices Устройства без дърво
Sites за инжектиране e предната страна на бедрата
All Templates Всички шаблони
Non-Templated Devices Устройства без шаблони
Template Шаблон
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/monitor Изтрий
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Изтрий
Translated Cacti/core (v1.2.x) Изтрий
Translated Cacti/flowview Изтрий
Translated Cacti/gexport Изтрий
Translated Cacti/gpsmaps Изтрий
Translated Cacti/hmib Изтрий
Translated Cacti/mactrack Изтрий
Translated Cacti/maint Изтрий
Translated Cacti/mikrotik Изтрий
Translated Cacti/reportit Изтрий
Translated Cacti/routerconfigs Изтрий
Translated Cacti/syslog Изтрий
Translated Cacti/thold Изтрий
Translated Cacti/webseer Изтрий
Translated Cacti/wmi Изтрий
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Изтрий
Translated Cacti/core (v1.2.x) Изтрий

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
monitor.php:822
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 73