Translation

English
Context English Turkish
Optional: The path to an folder for saving the exports. If it does not exist ReportIt automatically tries to create it during the first scheduled calculation, else it will try to create a new subfolder within the main export folder using the template id. İsteğe bağlı: Dışa aktarmaları kaydetmek için bir klasör yolu. Yoksa, ReportIT ilk zamanlanmış hesaplama sırasında otomatik olarak oluşturmaya çalışır, aksi takdirde şablon kimliğini kullanarak ana dışa aktarma klasörü içinde yeni bir alt klasör oluşturmaya çalışır.
Data Template Veri Şablonu
The name of the data template this Report Template depends on. Bu rapor şablonunun dayandığı veri şablonunun adı.
Report Template Rapor Şablonları
Choose one of your Report Templates to export to XML. XML'e dışa aktarmak için Rapor Şablonlarınızdan birini seçin.
[Optional] Description Veri tanımlaması
Describe the characteristics of your report template Rapor şablonunuzun özelliklerini açıklayın
[Optional] Author [İsteğe Bağlı] Yazar
Add your name or nick here. Adınızı veya takma adınızı buraya ekleyin.
[Optional] Version [İsteğe Bağlı] Sürüm
[Optional] Contact [İsteğe Bağlı] İletişim
Items Öğeler
Data Items [add to report: <a style="color:yellow" href="reports.php?action=report_edit&id=%d">%s</a>] Veri Nesneleri [rapora ekle: <a style="color:yellow" href="reports.php?action=report_edit&id=%d"> %s</a> ]
Data Item Name Veri Öğeleri
No data items Veri öğesi yok
Search Ara
Reports Raporlar
Button: use filter settings Go Git
Button: reset filter settings Clear Temizle
Bar (vertical) Çubuk (dikey)
Bar (horizontal) Çubuk (yatay)
Line Çizgi
Area Alan
Pie chart 3D Pasta grafiği 3D
Spider Örümcek
f_mode - Mode f_mode - Mod
Returns the value that appears most often per DS Belirli bir parametre listesinin en düşük değerini döndürür
Left (Opening) parenthesis Sol (Açılan) parantez
Right (Closing) parenthesis Sağ (Kapanış) parantez
Left (Opening) Square Bracket Sol (Açılır) Köşeli Ayraç
Right (Closing) Square Bracket Sağ (Kapanış) Köşeli Ayraç
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/reportit
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/audit
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Translated Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

User avatar sanipe

Translation changed

Cacti / reportitTurkish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 213