Translation

English
English Turkish
Backup from %s %s kaynağından yedekleme
File: %s/%s Dosya: %s / %s
Click 'Continue' to delete the following account(s). Aşağıdaki hesapları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Cancel İptal
Continue Devam et
Delete Device(s) Aygıtları Sil
You must select at least one device. En az bir cihaz seçmelisiniz.
Return Dönüş
Account: [edit: %s] Hesap: [düzenle: %s]
Account: [new] Hesap: [yeni]
Accounts Hesaplar
Account Management Hesap Yönetimi
No Router Accounts Found Router Hesabı Bulunamadı
Router Backups Router Yedekleri
Any Herhangi
Search Ara
Default Varsayılan
Go Git
Set/Refresh Filters Filtreleri Ayarla / Yenile
Clear Temizle
Clear Filters Filtreleri Temizle
Hostname Sunucu Adı
Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file. Bir IP adresi veya ana bilgisayar adı. Bir ana bilgisayar adı ise, ya DNS ile ya da ana bilgisayar dosyanızdan çözümlenebilir olmalıdır.
ID ID
The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging. Bu Cihaz için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.
Functions Fonksiyonlar
Perform functions against this backup Bu yedeklemeye karşı işlevler gerçekleştirin
The directory of the stored device backups Eski yedeklerin saklanacağı gün sayısı.
Backup Time Yedekleme Zamanı
The last Backup time of the device Bu cihazın ne sıklıkla Yedekleneceği.
Last Change Son değişiklik
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/routerconfigs
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/audit
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Translated Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

User avatar sanipe

Translation changed

Cacti / routerconfigsTurkish

9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
router-backups.php:225 router-devices.php:589
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 185