Translation

English
English Dutch
HEADER LINE PROCESSED OK: <br>Columns found where: %s KOPREGEL VERWERKT OK: <br>Kolommen gevonden waar: %s
INSERT SUCCEEDED: Hostname: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s INSERT SUCCEEDED: Hostnaam: SiteID: %s, Apparaatnaam: %s, Gastheernaam %s, SNMP-poort: %s
INSERT FAILED: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s INSERT FAILED: SiteID: %s, Apparaatnaam: %s, Gastheernaam %s, SNMP-poort: %s
INSERT SKIPPED, EXISTING: SiteID: %s, Device Name: %s, Hostname %s, SNMP Port: %s INVOEGEN OVERGESLAGEN, BESTAAND: SiteID: %s, Apparaatnaam: %s, Gastheernaam %s, SNMP-poort: %s
Device Tracking Devices [edit: %s] Device Tracking Devices [edit: %s]
Device Tracking Devices [new] Apparaatvolgsystemen [nieuw]
SNMP Information SNMP informatie
System: Systeem:
Uptime: Uptime:
Hostname: Hostname:
ObjectID: ObjectID:
Device Tracking Device Filters Apparaatvolgsysteem Filters
Device Name Apparaatnaam
Site Name Locatienaam
Status Status
Hostname Hostname
Total IPs Totaal aantal IP adressen
User Ports Gebruikershavens
User Ports Up Gebruikershavens omhoog
Trunk Ports Boomstamhavens
Active Macs Actieve Macs
Last Duration Laatste Duur
No Device Tracking Devices Geen apparaatvolgsystemen voor het volgen van apparaten
None Geen
Error Fout
No Cacti Link Geen cactuskoppeling
You must select at least one Authorized Mac to delete. U moet ten minste één geautoriseerde Mac selecteren om te verwijderen.
Click 'Continue' to delete the following Authorized Mac's? Klik op 'Doorgaan' om de volgende geautoriseerde Mac's te verwijderen?
Device Tracking MacAuth [edit: %s] Device Tracking MacAuth [bewerken: %s]
Device Tracking MacAuth [new] Device Tracking MacAuth [nieuw]
Device Tracking MacAuth Filters Device Tracking MacAute-filters
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/mactrack
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/hmib

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 197