Translation

English
English Swedish
Port this collector will listen on. Hamn den här samlaren lyssnar på.
Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Netflow-lyssnare. Därefter måste du starta om din Flow-Capture Service.
Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location. Kom också ihåg att ta bort eventuella kvarvarande filer från din Net-Flow Capture-plats.
You must select at least one device. Du måste välja minst en enhet.
Continue Fortsätt
Cancel Avbryt
Device [edit: %s] Enhet [redigera: %s]
Device [new] Enhet [ny]
FlowView Listeners FlowView-lyssnare
Search Sök
Go Start
Set/Refresh Filters Ange / Uppdatera filter
Clear Rensa
Clear Filters Rensa filter
Listeners lyssnare
Name Namn
Method Metod
Allowed From Tillåtet Från
Status Status
Observed Listen Observerad lyssna
Cacti Kaktusväxter
Down Nere
Up Uppe
No Flowview Listeners FlowView-lyssnare
Send Now Skicka nu
Disable Inaktivera
Enable Aktivera
Click 'Continue' to delete the following Filter(s) and all matching Filter. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande schema.
Click 'Continue' to Disable the following Filters(s) and all matching Filter. Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande schema.
Click 'Continue' to Enable the following Filters(s). Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande schema (er).
You must select at least one Filter. Du måste välja minst en enhet.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/flowview
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/hmib
Propagated Translated Cacti/core
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Nnamn
Translated Cacti/core (v1.2.x) Nnamn

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
flowview_devices.php:337
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 135