Translation

name
4/100
Context English Swedish State
Up/SNMP Hosts Upp / SNMP-värdar
Threads Diskussioner
Last Runtime Senaste Runtime
Next Start Nästa Start
Last Started Senast startad
Running Kör
Idle Sysslolös
Never Aldrig
No Networks Found Inga nätverk hittades
Refresh Uppdatera
%d Seconds %d sekunder
Clear Filtered Rensad filtrerad
Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s). Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ (er).
Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Options. You can optionally change the title format for the new SNMP Options. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande SNMP-alternativ. Du kan valfritt ändra titelformat för de nya SNMP-alternativen.
Name Format Namnformat
name namn
Automation SNMP Options has been Duplicated. Automatisering SNMP-alternativ
Automation Item does not exist. Can not Duplicate. Automationsobjektet finns inte. Kan inte duplicera.
Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande SNMP-alternativ.
SNMP Option: SNMP-alternativ:
SNMP Version: <b>%s</b> SNMP-version: <b> %s</b>
SNMP Community/Username: <b>%s</b> SNMP Community / Användarnamn: <b> %s</b>
Remove SNMP Item Ta bort SNMP-objektet
SNMP Options [edit: %s] SNMP-alternativ [redigera: %s]
SNMP Options [new] SNMP-alternativ [ny]
Sequence Sekvens
Sequence of Item. Sekvens av föremålet.
SNMP Option Set [edit: %s] SNMP Option Set [redigera: %s]
SNMP Option Set [new] SNMP Option Set [ny]
Fill in the name of this SNMP Option Set. Fyll i namnet på denna SNMP-alternativsats.
Automation SNMP Options Automatisering SNMP-alternativ
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core (v1.2.x) namn
The following string has the same context and source.
Translated Cacti/core namn
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/core (v1.2.x) Namn
Translated Cacti/flowview Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/hmib Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/mactrack Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/maint Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/mikrotik Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/reportit Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/routerconfigs Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/thold Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/webseer Namn

Change compared to this translation:

nNamn
Translated Cacti/wmi Namn

Change compared to this translation:

nNamn

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
automation_snmp.php:243
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 402