Translation

English
English Swedish
Enabled Aktiverad
Should this Query be enabled on hosts using it Ska denna fråga aktiveras på värdar som använder den
Namespace namespace
The Namespace for this Query. Namnrymden för den här frågan.
Query Fråga
The Query to execute for gathering WMI data from the device. Frågan som ska utföras för att samla WMI-data från enheten.
Primary Key Primärnyckel
When a WMI Query returns multiple rows, which Keyname will be the primary key or index? If the Primary Key includes multiple columns, separate them with a comma. När en WMI-fråga returnerar flera rader, vilken Keyname blir den primära nyckeln eller indexet? Om den primära nyckeln innehåller flera kolumner, separera dem med ett komma.
Click 'Continue' to Delete the following WMI Queries. Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande WMI-frågor.
You must select at least one WMI Query. Du måste välja minst en WMI-fråga.
Return Tillbaka
Delete WMI Query Ta bort WMI-fråga
Query [edit: %s] Fråga [redigera: %s]
Query [new] Fråga [ny]
Has Graphs Har grafer
ID ID
Frequency Frekvens
WQL Query WQL Query
Get Computer Information Få datorinformation
Get System Processes Få systemprocesser
Get Installed Software Få installerad programvara
Get Operating System Information Hämta operativsystem information
Get OD Service Information Få OD Service Information
Get System Enclosure Information Hämta information om systemhöljet
Get System Physical Memory Information Få information om systemets fysiska minne
Get Memory Device Details Få information om minnesenheten
Get System BIOS Information Hämta system BIOS-information
Get System Baseboard Information Få System Baseboard Information
Get Processor Information Få processorinformation
Ping a Known Address from Computer Ping en känd adress från datorn
Get Row System OS Performance Data Få Row System OS Performance Data
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/wmi
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core (v1.2.x) IDd
Translated Cacti/core IDd
Translated Cacti/reportit IDd

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
wmi_queries.php:425
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 84