Translation

Id
2/100
Context English Swedish State
Web URL Location Webadressadress
The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work. Den giltiga webbadressen som ska användas för den här externa länken. Måste inkludera typen, till exempel http://www.cacti.net. Observera att många webbplatser inte tillåter dem att vara inbäddade i en iframe från en utländsk webbplats, och därför kan extern länkning inte fungera.
If checked, the page will be available immediately to the admin user. Om den är markerad kommer sidan att vara tillgänglig omedelbart för adminanvändaren.
Automatic Page Refresh Automatisk Siduppdatering
How often do you wish this page to be refreshed automatically. Hur ofta vill du att denna sida ska uppdateras automatiskt.
External Links [edit: %s] Externa länkar [redigera: %s]
External Links [new] Externa länkar [ny]
Automatic Logout Automatisk utloggning
Logout of Cacti Utloggning av kaktusar
You have been logged out of Cacti due to a session timeout. Du har blivit utloggad av kaktus på grund av en session timeout.
Please close your browser or %sLogin Again%s Var god stäng din webbläsare eller %sLogin Again %s
You have been logged out of Cacti due to an account suspension. Du har blivit utloggad av kaktus på grund av en session timeout.
Notifications Aviseringar
SNMP Notification Receivers SNMP-meddelandemottagare
Receivers Mottagare
Id Id
No SNMP Notification Receivers Inga SNMP-meddelandemottagare
SNMP Notification Receiver [edit: %s] SNMP-meddelandemottagare [redigera: %s]
SNMP Notification Receiver [new] SNMP Notifieringsmottagare [ny]
MIB MIB
OID objekt-ID, OID
Kind art
Max-Access Max-Access
Monitored övervakad
No SNMP Notifications Inga SNMP-meddelanden
Severity Allvarlighetsgrad
Purge Notification Log Rengöringslogg
Time Tid
Notification Notifikation
Varbinds Varbinds
Severity Level Allvarlighetsgrad
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core Id
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core (v1.2.x) Id
Translated Cacti/reportit Id
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core ID
Translated Cacti/core (v1.2.x) ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/flowview ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/gexport ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/maint ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/reportit ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/routerconfigs ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/thold ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/wmi ID

Change compared to this translation:

IdD

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
managers.php:216
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 3586