Translation

English
English Dutch
Enable Inschakelen
Duplicate Dupliceer
Name Naam
A Useful Name for this Proxy. Een bruikbare naam voor deze proxy.
New Proxy Nieuwe proxy
Hostname Hostname
The Proxy Hostname. De proxy-hostnaam.
HTTP Port HTTP-code
The HTTP Proxy Port. De HTTP-proxypoort.
HTTPS Port HTTP-code
The HTTPS Proxy Port. De HTTPS-proxypoort.
User Name Gebruikersnaam
The user to use to authenticate with the Proxy if any. De gebruiker die moet worden gebruikt om te verifiëren met de proxy, indien aanwezig.
Password Wachtwoord
The user password to use to authenticate with the Proxy if any. Het gebruikerswachtwoord dat moet worden gebruikt om te verifiëren met de proxy, indien aanwezig.
General Settings Algemene Instellingen
Display Name of this server Geef de naam van deze server weer
Enable Server Server inschakelen
Uncheck this box to disabled this server from checking urls. Vink dit vakje uit om deze server uit te schakelen van het aanvinken van urls.
Is this server the local server? Is deze server de lokale server?
Check this box if the current server you are connected to is this entry. Vink dit vakje aan als de huidige server waarmee u verbonden bent dit item is.
Master Server Hoofdserver
Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations Stelt deze server in op de Master server. De masterserver verwerkt alle e-mailbewerkingen
IP Address IP-adres
IP Address to connect to this server IP-adres om verbinding te maken met deze server
URL URL
This is the URL to connect to remote.php on this server. Dit is de URL om verbinding te maken met remote.php op deze server.
Location Locatie
Location of this server Locatie van deze server
Service Check Name Servicecontrole Naam
The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications. De naam die wordt weergegeven voor deze servicecontrole en die is opgenomen in de waarschuwingsberichten.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/webseer
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/servcheck Algemene Iinstellingen
Propagated Translated Cacti/npc
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

User avatar edwin

Translation changed

Cacti / webseerDutch

4 months ago
User avatar edwin

New contributor

Cacti / webseerDutch

New contributor 4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 22