Translation

None
4/100
Context English Dutch State
Device Threshold Alert Membership: Drempel Waarschuwingsbericht
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Klik op 'Doorgaan' om de kennisgevingslijst '%s' te scheiden van de onderstaande apparaten.
You may also Disssociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. U kunt ook de drempelwaarden voor apparaten loskoppelen. Deze Device Tresholds moeten het echter mogelijk maken om de Thrshold Notification List te overschrijven.
[edit: %s] [wijzig %s]
[new] [nieuw]
List General Settings Lijst Algemene instellingen
Name Naam
Enter a name for this Notification List. Voer een naam in voor deze kennisgevingslijst.
Description Omschrijving
Enter a description for this Notification List. Voer een beschrijving van deze kennisgevingslijst in.
Email Addresses E-mailadressen
Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List. Voer een kommagescheiden lijst met e-mailadressen in voor deze kennisgevingslijst.
Associated Devices Bijbehorende apparaten
Search Zoeken
Site Website
None Geen
Type Type
Default Standaard
Associated Gekoppelde data templates
Go Ga
Set/Refresh Filters Stel in/vernieuw filters
Clear Herstel
Clear Filters Stel filters opnieuw in
ID ID
Associated Lists Bijbehorende lijsten
Graphs Grafieken
Data Sources Data bronnen
Status Status
Hostname Hostname
Current List Only Huidige lijst alleen
Current and Global List(s) Huidige en wereldwijde lijst(en)
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/thold Geen
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Geen
Translated Cacti/core (v1.2.x) Geen
Translated Cacti/flowview Geen
Translated Cacti/gexport Geen
Translated Cacti/mactrack Geen
Translated Cacti/maint Geen
Translated Cacti/monitor Geen
Translated Cacti/npc Geen
Translated Cacti/reportit Geen
Translated Cacti/routerconfigs Geen
Translated Cacti/syslog Geen
Translated Cacti/webseer Geen
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core geen

Change compared to this translation:

Ggeen
Translated Cacti/core (v1.2.x) geen

Change compared to this translation:

Ggeen
Translated Cacti/reportit geen

Change compared to this translation:

Ggeen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes