Translation

English
Context English Swedish
Choose a Data Template this Report Template should depend on. Unused Data Templates are hidden. Välj en datormall som denna rapportmall borde bero på. <br> Oanvända datamallar är dolda.
Import Report Template Exportera rapportmall
Select the XML file that contains your Report Template. Du måste välja minst en rapportmall.
Import Report Templates Exportera rapportmall
Compatible Kompatibel
Summary Sammanfattning
No Compatible Templates Found Inga kompatibla mallar hittades
Button: import button Import Importera
The internal identifier of this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
The name of this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
The Author of this Report Template. Exportera rapportmall
The version of this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
Published Publicerad
The total number of reports using this report template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
No matching data sources Inga matchande datakällor
Data template not available Datormall är inte tillgänglig
Add measurands mätstorheter
Edit measurands mätstorheter
Add variables Variabler
Edit variables Variabler
No templates Mallar
Template Configuration [edit: %s] Mallkonfiguration [redigera: %s]
Template Configuration [new] Mallkonfiguration [ny]
Create a new variable Skapa en ny variabel
Create a new measurand Skapa en ny mätning
<template_title> Mallens titel
Click 'Continue' to Delete the following Report Templates Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapportmallar
WARNING: Every Report that belongs to these Templates will also be deleted! Varje rapport som tillhör dessa mallar kommer också att raderas!
Template : %s Mallar
Report: %s | _Report: %s
Report: <i>None</i> | _Report: <i>ingen</i> <br>

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
templates.php:498
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 517