Translation

English
English Swedish
No DNS Entries Found Inga enheter hittades
List Lista
Address Adress
Timeout Timeout
No Address List Entries Found Inga enheter hittades
Delete Radera
Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s). Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande användare och deras graf (er).
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Delete Device(s) Enheter
You must select at least one User. Du måste välja minst en användare.
Return Tillbaka
MikroTik Users MikroTik-användare
Inactive Inaktiv
Set/Refresh Filters Ställ in / uppdatera filter
Clear Filters Rensa filter
User Name Användarnamn
Domain Domän
MikroTik Viewer MikroTik-användare
MikroTik Admin Plugin -> MikroTik Admin
MikroTik MikroTik
MikroTik General Settings MikroTik Allmänna inställningar
MikroTik Poller Enabled MikroTik Poller Aktiverad
Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function. Markera den här rutan om du vill att MikroTik-omröstning ska vara aktiverad. I annat fall fungerar pollen inte.
MikroTik API Polling Enabled MikroTik Poller Aktiverad
Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option. Kryssa i den här rutan om du vill att Cacti ska undersöka olika inställningar med MikroTik API. Om du av någon anledning inte har tillgång till MikroTik API, avmarkerar du det här alternativet.
Automatically Discover Cacti Devices Upptäck automatiskt kaktusenheter
Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table? Vill du automatiskt söka efter och lägga till enheter som stöder MikroTik MIB från värddatabasen Cacti?
Automatically Purge Devices Automatiskt rengöringsenheter
Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system? Vill du automatiskt rensa enheter som tas bort från kaktisystemet?
Maximum Concurrent Collectors Maximal samtidiga samlare
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/mikrotik
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/audit
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
mikrotik_users.php:297
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 155