The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

%d Weeks
10/100
Context English Polish State
MikroTik Wireless Collection Frequencies Częstotliwości bezprzewodowej zbiórki MikroTik
Wireless HotSpot Users Frequency Bezprzewodowy HotSpot Użytkownicy Częstotliwość
How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select <b>Disabled</b> to remove this feature. Jak często chcesz skanować statystyki użytkowników bezprzewodowych? Wybierz <b>Disabled</b> aby usunąć tę funkcję.
Wireless Access Point Frequency Częstotliwość bezprzewodowego punktu dostępowego
How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select <b>Disabled</b> to remove this feature. Jak często chcesz skanować punkty dostępu bezprzewodowego? Wybierz <b>Disabled</b> aby usunąć tę funkcję.
Wireless Registrations Frequency Bezprzewodowe rejestracje Częstotliwość
How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select <b>Disabled</b> to remove this feature. Jak często chcesz skanować rejestracje bezprzewodowe? Wybierz <b>Disabled</b> aby usunąć tę funkcję.
Wireless Stations Frequency Stacje bezprzewodowe Częstotliwość
How often do you want to scan the Wireless Stations? Select <b>Disabled</b> to remove this feature. Jak często chcesz skanować stacje bezprzewodowe? Wybierz <b>Disabled</b> aby usunąć tę funkcję.
Management Zarządzanie
Normal User Zwykły użytkownik
General Administration Administracja ogólna
%d Minute %d minuta
Indefinite Nieokreślony
%d Week %d Tydzień
%d Weeks %d tygodni
%d Months %d miesiące
%d Year %d rok
Simple Queues Proste kolejki
Storage Pamięć
(edit) (edytuj)
Graphs Skipped by Rule, or Not Created Wykresy pomijane przez regułę lub nie utworzone
MikroTik Credentials MikroTik Credentials
Read Only User Tylko do odczytu Użytkownik
Provide a read only username for the MikroTik. Podaj tylko nazwę użytkownika dla MikroTik.
Password Hasło
Provide the read only username password for this MikroTik. Podaj hasło tylko do odczytu nazwy użytkownika dla tego MikroTik.
Connection Result Wynik połączenia
Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port. Ok, jeśli Cacti może połączyć się z MikroTik przez port API.
Connection Failed Połączenie nie powiodło się
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/mikrotik %d tygodni
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/audit %d tygodni
Translated Cacti/core %d tygodni
Translated Cacti/core (v1.2.x) %d tygodni
Translated Cacti/flowview %d tygodni
Translated Cacti/mactrack %d tygodni
Translated Cacti/syslog %d tygodni
Translated Cacti/thold %d tygodni

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
php-format
Source string location
setup.php:1104 setup.php:1105
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 226