Translation

Devices
7/100
Context English Swedish State
Update Time (Now + 1 Hour) Uppdateringstid (nu + 1 timme)
Delete Radera
Associate Koppla
Disassociate ta avstånd
One Time Engångs
Recurring Återkommande
Not Defined Inte definierad
Every Day Varje dag
Every Week Varje vecka
No Nej
Yes Ja
General Allmän
Devices Enheter
WebSeer WebSeer
Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s). Klicka på "Fortsätt" för att uppdatera följande underhållsplaner.
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Update Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated. Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande underhållsplaner. Eventuella enheter som är associerade med detta schema kommer att vara disassociated.
Delete Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
You must select at least one Maintenance Schedule. Du måste välja minst ett underhållsschema.
Return Tillbaka
Device(s) Anordning (ar)
Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klicka på "Fortsätt" för att associera följande enhet (er) med underhållsplanen ' <b> %s</b> '.
Associate Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta följande enhet (er) med underhållsplanen ' <b> %s</b> '.
Disassociate Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
You must select at least one Device. Du måste välja minst en enhet.
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/maint Enheter
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Enheter
Translated Cacti/core (v1.2.x) Enheter
Translated Cacti/hmib Enheter
Translated Cacti/mactrack Enheter
Translated Cacti/mikrotik Enheter
Translated Cacti/monitor Enheter
Translated Cacti/routerconfigs Enheter
Translated Cacti/syslog Enheter
Translated Cacti/thold Enheter
Translated Cacti/wmi Enheter

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
maint.php:67 maint.php:869 maint.php:1011
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 13