Translation

Continue
8/100
Context English Swedish State
Delete Radera
Associate Koppla
Disassociate ta avstånd
One Time Engångs
Recurring Återkommande
Not Defined Inte definierad
Every Day Varje dag
Every Week Varje vecka
No Nej
Yes Ja
General Allmän
Devices Enheter
WebSeer WebSeer
Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s). Klicka på "Fortsätt" för att uppdatera följande underhållsplaner.
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Update Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated. Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande underhållsplaner. Eventuella enheter som är associerade med detta schema kommer att vara disassociated.
Delete Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
You must select at least one Maintenance Schedule. Du måste välja minst ett underhållsschema.
Return Tillbaka
Device(s) Anordning (ar)
Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klicka på "Fortsätt" för att associera följande enhet (er) med underhållsplanen ' <b> %s</b> '.
Associate Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta följande enhet (er) med underhållsplanen ' <b> %s</b> '.
Disassociate Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
You must select at least one Device. Du måste välja minst en enhet.
Webseer(s) Webbser (s)
Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klicka på Fortsätt för att associera enheten / enheterna nedan med underhållsplanen ' <b> %s</b> '.
Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta enheterna nedan med underhållsplanen ' <b> %s</b> '.
You must select at least one Webseer. Du måste välja minst en enhet.
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/maint Fortsätt
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Fortsätt
Translated Cacti/core (v1.2.x) Fortsätt
Translated Cacti/flowview Fortsätt
Translated Cacti/gexport Fortsätt
Translated Cacti/hmib Fortsätt
Translated Cacti/mactrack Fortsätt
Translated Cacti/mikrotik Fortsätt
Translated Cacti/reportit Fortsätt
Translated Cacti/routerconfigs Fortsätt
Translated Cacti/syslog Fortsätt
Translated Cacti/thold Fortsätt
Translated Cacti/webseer Fortsätt
Translated Cacti/wmi Fortsätt

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 17