The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Yes
2/100
Context English Swedish State
You must select at least one MAC Address. Du måste välja minst en MAC-adress.
You are not permitted to change Mac Authorizations. Det är inte tillåtet att ändra Mac-auktorisationer.
Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count.: [%s] Dev.:%s IP.:%s MAC.:%s PORT.:%s Count: [ %s]
You must select at least one Row. Du måste välja minst en rad.
You are not permitted to delete rows. Det är inte tillåtet att radera rader.
Click 'Continue' to Delete the following rows from Aggregated table. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rader från Aggregated Table.
Authorized Auktoriserad
VLAN ID VLAN ID
VLAN Name VLAN-namn
MAC Addresses MAC-adresser
Not Authorized Auktoriserad
You must choose a Site, Device or other search criteria. Du måste välja en webbplats, enhet eller andra sökkriterier.
No Device Tracking Port Results Found Inga felsökningsportresultat hittades
Count Antal
Aggregated aggregerade
Yes Ja
No Nej
Device Tracking - Site Report View Enhetsspårning - Webbplatsrapport
Rescan Site Återcan-enhet
View Devices Enheter
View IP Ranges IP-områden
Sites / Device Types Enhetstyper
Site Scan Results Ta bort alla scanningsresultat
Device Tracking Enhetsspårning
General Settings Allmänna inställningar
Scanning Frequency Skanningsfrekvens
Choose when to collect MAC and IP Addresses and Interface statistics from your network devices. Välj när du ska hämta MAC- och IP-adresser och gränssnittsstatistik från dina nätverksenheter.
Concurrent Processes Samtidiga processer
Specify how many devices will be polled simultaneously until all devices have been polled. Ange hur många enheter som ska pollas samtidigt tills alla enheter har blivit pollade.
Scanner Max Runtime Scanner Max Runtime
Specify the number of minutes a device scanning function will be allowed to run prior to the system assuming it has been completed. This setting will correct for abended scanning jobs. Ange hur många minuter en enhet för skanning av en enhet ska kunna köra innan systemet antas att det har slutförts. Den här inställningen kommer att korrigeras för misslyckade skanningsjobb.
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/mactrack Ja
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Ja
Translated Cacti/core (v1.2.x) Ja
Translated Cacti/flowview Ja
Translated Cacti/gexport Ja
Translated Cacti/gpsmaps Ja
Translated Cacti/maint Ja
Translated Cacti/routerconfigs Ja
Translated Cacti/syslog Ja
Translated Cacti/thold Ja
Translated Cacti/webseer Ja

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
mactrack_view_macs.php:1201
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 447