Translation

English

Plural formula: n != 1

English Swedish
Disconnected by application Avkopplad genom ansökan
Too many connections För många anslutningar
Authentication cancelled by user Autentisering avbruten av användaren
No more authentication methods available Inga fler autentiseringsmetoder tillgängliga
Invalid user name Ogiltigt användarnamn
Non Query Based Icke-frågan baserad
Graph Templates Grafmallar
Data Queries Dataförfrågningar
Delete Ta bort
Enable Aktivera
Disable Inaktivera
Export Now Exportera nu
Periodic Periodisk
Daily Dagligen
Hourly Varje timme
Click 'Continue' to delete the following Graph Export Definition. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande grafexportdefinition.
Cancel Avbryt
Click 'Continue' to disable the following Graph Export Definition. Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande grafexportdefinition.
Continue Fortsätt
Disable Graph Export Definition(s) Graf Export Definitioner
Click 'Continue' to enable the following Graph Export Definition. Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande grafexportdefinition.
Enable Graph Export Definition(s) Graf Export Definitioner
Click 'Continue' to run the following Graph Export Definition now. Klicka på "Fortsätt" för att köra följande grafexportdefinition nu.
Run Graph Export Definition(s) Now Graf Export Definitioner
You must select at least one Graph Export Definition. Du måste välja minst en grafexportdefinition.
Return Tillbaka
Graph Export Definition [edit: %s] Graph Export Definition [redigera: %s]
Graph Export Definition [new] Graph Export Definition [new]
Select Tree(s) Välj träd (er)
Trees Selected Trees vald
All Trees Selected Alla träd väljs

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / gexportSwedish

3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
gexport.php:257
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 58