Translation

English
English Dutch
Sanitize remote directory Afstandsbedieningsdirectory saneren
Check this if you want to delete any existing files in the FTP remote directory. This option is in use only when using the PHP built-in ftp functions. Vink dit aan als u bestaande bestanden in de FTP remote directory wilt verwijderen. Deze optie is alleen in gebruik bij gebruik van de PHP ingebouwde ftp-functies.
Remote Host Verre Gastheer
Denotes the host to send Exported Graphs to. Geeft de host aan waarnaar de geëxporteerde grafieken moeten worden verzonden.
Remote Port Verre Haven
Communication port to use for the export method if non-standard (leave empty for defaults). Communicatiepoort te gebruiken voor de exportmethode als deze niet standaard is (laat leeg voor standaardinstellingen).
Use passive mode Gebruik passieve modus
Check this if you want to connect in passive mode to the FTP server. Controleer dit als u in passieve modus verbinding wilt maken met de FTP-server.
User Gebruiker
Account to logon on the remote server (leave empty for defaults). Account om in te loggen op de externe server (laat leeg voor standaardinstellingen).
Password Wachtwoord
Password for the remote ftp account (leave empty for blank). Wachtwoord voor het externe ftp-account (laat leeg voor leeg voor blanco).
Private Key Path Prive sleutelpad
For SCP and RSYNC, enter the Private Key path if required. Voor SCP en RSYNC voert u, indien nodig, het pad van de privésleutel in.
Exported Cacti Graph Pages Uitgevoerde cactusgrafiekpagina's
(Edit) (bewerken)
Actions Acties
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/hmib (bewerkenWijzig)
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/core
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/mikrotik
Translated Cacti/maint
Translated Cacti/thold
Translated Cacti/routerconfigs
Translated Cacti/flowview

Loading…

User avatar edwin

Translation changed

Cacti / gexportDutch

5 months ago
User avatar edwin

Marked for edit

Cacti / gexportDutch

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:600
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 205