Translation

English
English Dutch
Error starting client-server protocol Fout bij het starten van het client-server protocol
Daemon unable to append to log-file Daemon niet in staat om aan het logboekbestand toe te voegen
Error in socket I/O Fout in socket-I/O
Error in file I/O Fout in bestand I/O
Error in rsync protocol data stream Fout in de gegevensstroom van het rsync-protocol
Errors with program diagnostics Fouten bij de programma-diagnose
Error in IPC code Fout in de IPC code
Received SIGUSR1 or SIGINT Ontvangen SIGUSR1 of SIGINT
Some error returned by waitpid() Enige fout geretourneerd door waitpid()
Error allocating core memory buffers Fout bij het toewijzen van kerngeheugenbuffers
Partial transfer due to error Gedeeltelijke overdracht door een fout
Partial transfer due to vanished source files Gedeeltelijke overdracht als gevolg van verdwenen bronbestanden
The --max-delete limit stopped deletions De --max-verwijderingslimiet is gestopt met het verwijderen van verwijderingen
Timeout in data send/receive Time-out in het verzenden/ontvangen van gegevens
Timeout waiting for daemon connection Time-out bij het wachten op een daemon-verbinding
Unknown error Onbekende fout
Operation was successful Operatie was succesvol
General error in file copy Algemene fout in de bestandskopie
Destination is not directory, but it should be Bestemming is geen directory, maar het zou wel moeten zijn
Maximum symlink level exceeded Maximaal symlink niveau overschreden
Connecting to host failed. Verbinding maken met de gastheer is mislukt.
Connection broken Verbinding verbroken
File does not exist Bestand bestaat niet
No permission to access file. Geen toestemming om toegang te krijgen tot het bestand.
General error in sftp protocol Algemene fout in het sftp-protocol
File transfer protocol mismatch Mismatch tussen het protocol voor bestandsoverdracht en het protocol voor bestandsoverdracht
No file matches a given criteria Geen enkel bestand voldoet aan een bepaald criterium
Host not allowed to connect Host niet toegestaan om verbinding te maken
General error in ssh protocol Algemene fout in het ssh-protocol
Key exchange failed Sleuteloverdracht mislukt
Reserved Gereserveerd
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following string has a different source, but the same context.
Translated Cacti/core

Loading…

User avatar edwin

Translation changed

Cacti / gexportDutch

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
functions.php:334 functions.php:405
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 21