The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Search
3/100
Context English Swedish State
Device Name Enhetsnamn
Name of the device to be displayed. Namn på enheten som ska visas.
Collection Medhod Samling Medhod
There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server. Det finns två metoder för stödinsamling, den första använder de äldre flödesverktygsbinarierna och den andra använder Cactis egen PHP-baserade flödesströmsserver.
Allowed Host Tillåtna värd
IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host. IP-adress för enheten som får skickas till denna flödessamlare. Lämna som 0 för någon värd.
Port this collector will listen on. Hamn den här samlaren lyssnar på.
Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Netflow-lyssnare. Därefter måste du starta om din Flow-Capture Service.
Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location. Kom också ihåg att ta bort eventuella kvarvarande filer från din Net-Flow Capture-plats.
You must select at least one device. Du måste välja minst en enhet.
Continue Fortsätt
Cancel Avbryt
Device [edit: %s] Enhet [redigera: %s]
Device [new] Enhet [ny]
FlowView Listeners FlowView-lyssnare
Search Sök
Go Start
Set/Refresh Filters Ange / Uppdatera filter
Clear Rensa
Clear Filters Rensa filter
Listeners lyssnare
Name Namn
Method Metod
Allowed From Tillåtet Från
Status Status
Observed Listen Observerad lyssna
Cacti Kaktusväxter
Down Nere
Up Uppe
No Flowview Listeners FlowView-lyssnare
Send Now Skicka nu
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/flowview Sök
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/audit Sök
Translated Cacti/core Sök
Translated Cacti/core (v1.2.x) Sök
Translated Cacti/gexport Sök
Translated Cacti/hmib Sök
Translated Cacti/mactrack Sök
Translated Cacti/maint Sök
Translated Cacti/mikrotik Sök
Translated Cacti/monitor Sök
Translated Cacti/reportit Sök
Translated Cacti/routerconfigs Sök
Translated Cacti/syslog Sök
Translated Cacti/thold Sök
Translated Cacti/webseer Sök
Translated Cacti/wmi Sök

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 129