Translation

English

Plural formula: n != 1

English Dutch
Named Color Benoemde kleur
Color Kleur
The Color as shown on the screen. De kleur zoals getoond op het scherm.
Colors in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Graph or a Graph Template. In gebruik zijnde kleuren kunnen niet worden verwijderd. Een kleur is in gebruik als deze wordt gebruikt in een grafiek of grafiektemplate.
The number of Graph using this Color. Het aantal grafieken dat deze kleur gebruikt.
The number of Graph Templates using this Color. Het aantal grafiektemplates dat deze kleur gebruikt.
No Colors Found Geen kleuren gevonden
Sync Aggregates Geaggregeerde
Color Item Kleur item
Item # %d Item # %d
No Items Geen items
Click 'Continue' to delete the following Color Template Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen
Delete Color Template Verwijder kleurtemplate
Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template. Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te dupliceren. Optioneel is het mogelijk om het formaat van de titel te wijzigen voor het nieuwe kleuren template.
Duplicate Color Template Dupliceer kleurentemplate
Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template. Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).
Synchronize Color Template Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)
Color Template Items [new] Kleurtemplate items [nieuw]
Color Template Items [edit: %s] Kleurtemplate items [wijzig: %s]
Delete Color Item Verwijder kleur item
Color Template [edit: %s] Kleurtemplate [wijzig: %s]
Color Template [new] Kleurtemplate [nieuw]
Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out Kleurensjabloon '%s' had% d Aggregaatsjablonen naar buiten gedrukt en% d Niet-sjabloonaggregaten naar buiten gedrukt
Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template. Kleurensjabloon '%s' had geen verzamelsjablonen of grafieken met deze kleursjabloon.
Color Templates Kleurtemplates
Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template. Kleurtemplates die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. Een kleurtemplate is in gebruik als het wordt gebruikt voor een geaggregeerd template.
No Color Templates Found Geen kleurentemplates gevonden
Click 'Continue' to delete the following Color Template Color. Klik op 'Volgende' om de volgende kleurtemplate kleur te verwijderen.
Color Name: Kleurnaam:
Color Hex: Kleur hex:
Remove Color Item Verwijder kleuritem

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / core (v1.2.x)Dutch

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Same plurals

Some plural forms are translated in the same way

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
color_templates.php:259
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 556