Translation

English
English Dutch
Sync Aggregates Geaggregeerde
Color Item Kleur item
Item # %d Item # %d
No Items Geen items
Click 'Continue' to delete the following Color Template Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te verwijderen
Delete Color Template Verwijder kleurtemplate
Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template. Klik op 'Volgende' om het volgende kleurtemplate te dupliceren. Optioneel is het mogelijk om het formaat van de titel te wijzigen voor het nieuwe kleuren template.
Duplicate Color Template Dupliceer kleurentemplate
Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template. Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).
Synchronize Color Template Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)
Color Template Items [new] Kleurtemplate items [nieuw]
Color Template Items [edit: %s] Kleurtemplate items [wijzig: %s]
Delete Color Item Verwijder kleur item
Color Template [edit: %s] Kleurtemplate [wijzig: %s]
Color Template [new] Kleurtemplate [nieuw]
Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out Kleurensjabloon '%s' had% d Aggregaatsjablonen naar buiten gedrukt en% d Niet-sjabloonaggregaten naar buiten gedrukt
Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template. Kleurensjabloon '%s' had geen verzamelsjablonen of grafieken met deze kleursjabloon.
Color Templates Kleurtemplates
Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template. Kleurtemplates die in gebruik zijn kunnen niet worden verwijderd. Een kleurtemplate is in gebruik als het wordt gebruikt voor een geaggregeerd template.
No Color Templates Found Geen kleurentemplates gevonden
Click 'Continue' to delete the following Color Template Color. Klik op 'Volgende' om de volgende kleurtemplate kleur te verwijderen.
Color Name: Kleurnaam:
Color Hex: Kleur hex:
Remove Color Item Verwijder kleuritem
Color Template Items [edit Report Item: %s] Kleurtemplate items [wijzig Rapportageitem: %s]
Color Template Items [new Report Item: %s] Kleurtemplate items [nieuw Rapportitem: %s]
Run Check Uitvoeren van de controle
Delete Check Controle verwijderen
Data Source debug started. Data bron debug
Data Source debug received an invalid Data Source ID. Data Source debug ontving een ongeldige Data Source ID.
All RRDfile repairs succeeded. Alle reparaties aan RRDfile zijn geslaagd.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
color_templates.php:465
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 563