English Latvian
[ Refresh Again in <i style="padding:0px !important;margin:0px;" id="timer">%d</i> Seconds ] [ Atsvaidzināt vēlreiz pēc <i id="timer">%d</i> sekundēm ]
Edit Device Uzraudzīt ierīci
View Thresholds/Alerts Iekļaut robežvērtību brīdinājumu sarakstus
Site: Vietne
Indefinitely Bezgalīgi
Enter the Email Name to send the notifications from Ievadiet e-pasta sūtītāja vārdu, no kura nosūtīt paziņojumus