English Latvian
Disabled Atspējots
Low Zems
Medium Vidējs
High Augsts
Mission Critical Misijai kritiski svarīgs
Unknown Nezināms
Down Neaktīva (nedarbojoša, bezsaistē, izslēgta)
Recovering Atgūstas
Up Aktīva (darbojoša, tiešsaistē, ieslēgta)
Triggered Nostrādājuši
Triggered (Muted/Acked) Nostrādājuši (Izslēgta skaņa/Atzīts)
Down (Muted/Acked) Neaktīvi (nedarbojoši, bezsaistē, izslēgti)(Izslēgta skaņa/Atzīts)
No Availability Check Netiek izmantota ping vai SNMP pieejamības pārbaude
Warning Ping Brīdinājuma signāls (pings)
Alert Ping Trauksmes signāls (pings)
Extra Small Ļoti mazs
Small Mazs
Large Liels
Extra Large Ļoti liels
Zoom Palielināt