Context English Dutch
Success Gelukt
Reserved Gereserveerd
Non Query Based Niet query gebaseerd
Graph Templates Grafiektemplates
Data Queries Data queries
Delete Verwijder
Enable Inschakelen
Disable Uitschakelen
Daily Dagelijks
Hourly Per uur
Cancel Annuleer
Continue Volgende
Return Terug
All Alle
None Geen
Search Zoeken
Default Standaard
Never Nooit
filter: use Go Ga
filter: reset Clear Herstel