English Polish
Every %d Weeks, 2 Co tydzień, 2
Report: [edit: %s] Raport: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Filter: [edit: %s] Raport: [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Statistical: %s Statystyki
Printed: %s Wydrukowano:
Unknown (%s) Nieznany
Netflow - %s Przepływ netto - %.
%d - %d Bytes %s Bajty
> %d Bytes %s Bajty
IP Packet Size Distribution (%%) Rozkład wielkości pakietu IP (%)
Packets per Flow Distribution (%%) Pakiety na dystrybucję przepływu (%)
Octets per Flow Distribution (%%) Oktety na rozkład przepływu (%)
Flow Time Distribution (%%) Rozkład czasu przepływu (%)