Translation

English

Plural formula: (n % 10 == 0 || n % 100 >= 11 && n % 100 <= 19) ? 0 : ((n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 1 : 2)

English Latvian
Servcheck uses a file of certificates from common root CAs to check certificates. This will work for certificates issued by common CAs. If you are using a custom CA (for example, in a Microsoft AD environment), the test for that certificate will fail because servcheck does not know your CA. You must upload the entire chain (CA certificate and intermediate certificates). You then associate these with the test where the certificate issued by your CA is. Servcheck izmanto sertifikātu failu no parastajām saknes CA, lai pārbaudītu sertifikātus. Tas darbosies attiecībā uz sertifikātiem, ko izdevušas kopējas KI. Ja izmantojat pielāgotu CA (piemēram, Microsoft AD vidē), šī sertifikāta pārbaude neizdosies, jo servcheck nezina jūsu CA. Jums ir jāaugšupielādē visa ķēde (CA sertifikāts un starpposma sertifikāti). Pēc tam jūs tos saistāt ar testu, ja ir jūsu CA izsniegtais sertifikāts.
Search Meklēt
Default Noklusējuma
Go Doties
Clear Notīrīt
No error codes Nav kļūdu kodu
Click 'Continue' to delete the following Proxy. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto starpniekserveri.
Delete Proxy Dzēst starpniekserveri
Proxy [edit: %s] Starpniekserveris [labot: %s]
Proxy [new] Starpniekserveris [jauns]
Ports (http/https) Porti (http(80)/https(443))
Not Set Nav iestatīts
No Servers Found Nav atrasts neviens serveris
Servcheck Proxy Management Webseer starpniekserveru pārvaldība
Click 'Continue' to Delete the following tests. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto URL vietni.
Delete rest Dzēst serveri
Click 'Continue' to Disable the following test. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu norādīto URL vietni.
Disable test Atspējot vietni
Click 'Continue' to Enable the following test. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu norādīto URL vietni.
Enable test Iespējot vietni
Click 'Continue' to Duplicate the following test. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai izveidotu norādīto URL vietnes kopiju.
Duplicate test Dublēt
The Service Check history was purged for %s Pakalpojuma pārbaudes vēsture tika iztīrīta %s
Query [edit: %s] Vaicājums [labot: %s]
Query [new] Vaicājums [jauns]
No Users Selected Nav atlasīts neviens lietotājs
Users Selected Atlasītie lietotāji
All Users Selected Atlasīti visi lietotāji
All Visi
Date Datums
Result Rezultāts

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / servcheckLatvian

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
servcheck_test.php:197
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 276