Translation

English
English Turkish
Cancel İptal
Continue Devam et
Delete Device(s) Aygıtları Sil
You must select at least one device. En az bir cihaz seçmelisiniz.
Return Dönüş
Account: [edit: %s] Hesap: [düzenle: %s]
Account: [new] Hesap: [yeni]
Accounts Hesaplar
Account Management Hesap Yönetimi
No Router Accounts Found Router Hesabı Bulunamadı
Router Backups Router Yedekleri
Any Herhangi
Search Ara
Default Varsayılan
Go Git
Set/Refresh Filters Filtreleri Ayarla / Yenile
Clear Temizle
Clear Filters Filtreleri Temizle
Hostname Sunucu Adı
Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file. Bir IP adresi veya ana bilgisayar adı. Bir ana bilgisayar adı ise, ya DNS ile ya da ana bilgisayar dosyanızdan çözümlenebilir olmalıdır.
ID ID
The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging. Bu Cihaz için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.
Functions Fonksiyonlar
Perform functions against this backup Bu yedeklemeye karşı işlevler gerçekleştirin
The directory of the stored device backups Eski yedeklerin saklanacağı gün sayısı.
Backup Time Yedekleme Zamanı
The last Backup time of the device Bu cihazın ne sıklıkla Yedekleneceği.
Last Change Son değişiklik
The last Change time of the device Cihazın son değişim zamanı
Changed By Değiştirildi
The last person to change the configuration of the device Cihazın konfigürasyonunu değiştiren son kişi
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/routerconfigs
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/audit
Propagated Translated Cacti/flowview
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

User avatar sanipe

Translation changed

Cacti / routerconfigsTurkish

a year ago
User avatar sanipe

New contributor

Cacti / routerconfigsTurkish

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
router-backups.php:244 router-devices.php:608
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 188