Translation

English
English Turkish
Add Ekle
Bar chart: vertical Çubuk grafik: dikey
Bar chart: horizontal Çubuk grafik: yatay
Line chart Çizgi grafiği
Area chart Alan grafiği
Pie chart: 3D Pasta grafiği: 3D
%s Hi %s Merhaba
%s Lo %s Lo
Any Herhangi
Sum Toplam
Average Ortalama
Report title Rapor Başlığı
Start Başla
End Son
Last Run Önceki Çalışma
Enable [%s] Etkinleştir
Activate data source item '%s' for the calculation process. Hesaplama işlemi için veri kaynağı öğesini '%s' etkinleştirin.
Data Source Alias Veri kaynağı
Optional: You can define an alias which should be displayed instead of the internal data source name '%s' in the reports. İsteğe bağlı: Raporlarda dahili veri kaynağı adı "%s" yerine görüntülenmesi gereken bir takma ad tanımlayabilirsiniz.
Separate Group Title [overall] Ayrı Grup Başlığı [genel]
Optional: You can define an group name which should be displayed as the title for all separate measurands within the reports. İsteğe bağlı: Raporlardaki tüm ayrı ölçüm büyüklükleri için başlık olarak görüntülenmesi gereken bir grup adı tanımlayabilirsiniz.
Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting. Posta Hatası: <b>TO</b> adresi ayarlanmadı !!<br> <i>Test Postası</i> bağlantısını kullanıyorsanız, lütfen <b>Uyarı e-postası</b> ayarını ayarlayın.
Unknown Owner Bilinmeyen Sahip
The file is to big. Dosya çok büyük.
Incomplete file transfer. Eksik dosya aktarımı.
No file uploaded. Dosya yüklenmedi.
Temporary folder missing. Geçici klasör eksik.
Failed to write file to disk Dosya diske yazılamadı
File upload stopped by extension Dosya yükleme uzantısı tarafından durduruldu
Invalid file extension. Geçersiz dosya uzantısı.
Unable to parse template file. Şablon dosyası ayrıştırılamıyor.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %s

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
lib/funct_html.php:319
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 333