Translation

English
English Turkish
Last run %s Önceki Çalışma
Runtime [s] Süre
Scheduled Tarifeli
Data Items Veri Öğeleri
n/a Yok
Add sources Kaynak ekleyin
Edit sources Veri kaynağı
Report has been locked Şablon geçici olarak kilitlendi
No reports Raporlar
Not authorised İzinli değil
Add Data Items Veri öğeleri ekle
Report Configuration (%s) %s Rapor Yapılandırması ( %s) %s
No recipients found Alıcı bulunamadı
- Email address of a recipient (or list of names) - - Bir alıcının e-posta adresi (veya adların listesi) -
[OPTIONAL] - Name of a recipient (or list of names) - [İSTEĞE BAĞLI] - Alıcının adı (veya adların listesi) -
Click 'Continue' to Run the following Report: Aşağıdaki Raporları Silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Click 'Continue' to Delete the following Reports: Aşağıdaki Raporları Silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Click 'Continue' to duplicate the following Report configurations. You may also change the title format during this operation. Aşağıdaki Rapor yapılandırmalarını çoğaltmak için 'Devam Et'i tıklayın. Bu işlem sırasında başlık biçimini de değiştirebilirsiniz.
Title Format: Başlık Formatı:
<report_title> (1) <report_title> (1)
You must select at least one unlocked, not running, report. En az bir rapor seçmelisiniz.
Data Items [Report: %s %s [%d] Veri Öğeleri [Rapor: %s %s [% d]
Subhead Alt başlık
Shifttime (from - to) Geçiş Süresi (- arası)
Weekdays (from - to) Hafta içi (- arası)
RRDs RRDs
Does not exist anymore Artık yok
Select Seç
No data items found Veri bulunamadı
Data Item [edit: %s] Veri Nesnesi [değiştir: %s]
Select the time zone your following shifttime information will be based on. İzleyen Shifttime bilgilerinizin dayanacağı saat dilimini seçin.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
reports.php:1294
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 404