Translation

English
English Swedish
Functions w/o parameters Funktioner med parametrar
Functions with parameters Funktioner med parametrar
Aliases Alias
Operators operatörer
Numbers Nummer
Others Andra
Data Query Variables Data Query Variables
Interim Results Interimresultat
Unlimited Obegränsad
500 Data Items Dataposter
1,000 Data Items Dataposter
2,000 Data Items Dataposter
5,000 Data Source Items Datakälla
7,500 Data Source Items Datakälla
10,000 Data Source Items Datakälla
15,000 Data Source Items Datakälla
25,000 Data Source Items Datakälla
1 Minute 1 Minut
%d Minutes %d minuter
The unique name given to this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
Description Beskrivning
A longer description of this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
Version Version
A version number for this template Tillgängliga rapportmallar
Author Författare
The author of this template Upphovsmannen till denna mall
Publish Publicera
Should this report template be published for users to access? For testing purposes of new templates or modifications you should uncheck this box. Ska denna rapportmall publiceras för att användare ska få åtkomst? För att testa nya mallar eller modifieringar bör du avmarkera den här rutan.
Locked Låst
The status "locked" avoids any kind of modification to your report template as well as assigned measurands and variable definitions Statusen "låst" undviker någon form av modifiering av din rapportmall samt tilldelade mätvärden och variabeldefinitioner
Additional Pre-filter Ytterligare förfilter
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/reportit
The following strings have the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_arrays.php:545
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 180