Translation

English
English Swedish
Update Time (Now + 1 Hour) Uppdateringstid (nu + 1 timme)
Delete Radera
Associate Koppla
Disassociate ta avstånd
One Time Engångs
Recurring Återkommande
Not Defined Inte definierad
Every Day Varje dag
Every Week Varje vecka
No Nej
Yes Ja
General Allmän
Devices Enheter
WebSeer WebSeer
Click 'Continue' to Update the following Maintenance Schedule(s). Klicka på "Fortsätt" för att uppdatera följande underhållsplaner.
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Update Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
Click 'Continue' to Delete the following Maintenance Schedule(s). Any Devices(s) Associated with this Schedule will be Disassociated. Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande underhållsplaner. Eventuella enheter som är associerade med detta schema kommer att vara disassociated.
Delete Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
You must select at least one Maintenance Schedule. Du måste välja minst ett underhållsschema.
Return Tillbaka
Device(s) Anordning (ar)
Click 'Continue' to associate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klicka på "Fortsätt" för att associera följande enhet (er) med underhållsplanen ' <b> %s</b> '.
Associate Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
Click 'Continue' to disassociate the following Device(s) with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta följande enhet (er) med underhållsplanen ' <b> %s</b> '.
Disassociate Maintenance Schedule(s) Underhållscheman
You must select at least one Device. Du måste välja minst en enhet.
Webseer(s) Webbser (s)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
maint.php:77
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 14