Translation

English
English Turkish
Delete Sil
Map Templates Harita Şablonları
Host Template Barındırma Şablonu
Up Image Yukarı Resim
Recovering Image Görüntü Kurtarılıyor
Down Image Aşağı Resmi
Is AP AP mi
True Doğru
False Yanlış
Device Template Cihaz Şablonu
Choose the Device Template to base this Map Template type. Bu Harita Şablonu tipini temel almak için Cihaz Şablonunu seçin.
Select the Image to Show for an Up Device Bir Yukarı Aygıt için Gösterilecek Görüntüyü Seçin
Select the Image to Show for a Recovering Device Bir Kurtarma Cihazı için Gösterilecek Resmi Seçin
Select the Image to Show for a Down Device Aşağı Cihazı için Gösterilecek Resmi Seçin
Access Point Erişim noktası
Does this Device Template Represent an Access Point. Bu Cihaz Şablonu bir Erişim Noktasını Temsil Eder mi?
No Hayır
Yes Evet
Map Template Edit Harita Şablonu Düzenlemesi
Configure Maps Haritaları Yapılandırın
View Maps Haritaları Görüntüle
Map Settings Harita Ayarları
Overlay Inclusion Yer Paylaşımı Dahil Etme
Disable to plot host only, not included in coverage overlay. Kapsama yer paylaşımına dahil değil, yalnızca ana bilgisayarı işaretlemeyi devre dışı bırakın.
Latitude Enlem
The devices latitude coordinates Cihazın enlem koordinatları
Longitude Boylam
The devices longitude coordinates Cihaz boylam koordinatları
Starting Degree Başlangıç Derecesi
Starting degree for directional area between 0-360 0-360 arası yön alanı başlangıç derecesi
Stopping Degree Durma Derecesi
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Mismatched full stop Mismatched question mark 6 months ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Mismatched full stop Mismatched question mark 6 months ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Cacti / gpsmapsTurkish

6 months ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / gpsmapsTurkish

6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 2 suggestions for this string.

View

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
gpstemplates.php:169
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 17