Translation

Access Point
11/120
Context English Swedish State
Please make sure to properly configure Maps first under Settings > Maps Se till att du först konfigurerar Maps korrekt under Inställningar> Kartor
Delete Ta bort
Map Templates Kartmallar
Host Template Värdmall
Up Image Upp bild
Recovering Image Återställer bild
Down Image Nerbild
Is AP Är AP
True Sant
False Falskt
Device Template Enhetsmall
Choose the Device Template to base this Map Template type. Välj enhetsmallen för att basera den här kartmallstypen.
Select the Image to Show for an Up Device Välj den bild som ska visas för en uppenhet
Select the Image to Show for a Recovering Device Välj den bild som ska visas för en återställningsenhet
Select the Image to Show for a Down Device Välj den bild som ska visas för en nedanordning
Access Point Accesspunkt
Does this Device Template Represent an Access Point. Representerar denna enhetsmall en åtkomstpunkt.
No Nej
Yes Ja
Map Template Edit Kartmall Redigera
Configure Maps Konfigurera kartor
View Maps Visa kartor
Map Settings Kartinställningar
Overlay Inclusion Inkludering av överlägg
Disable to plot host only, not included in coverage overlay. Inaktivera endast plot-värd, ingår inte i täckningsöverlägget.
Latitude Latitud
The devices latitude coordinates Enheternas latitudkoordinater
Longitude Longitud
The devices longitude coordinates Enheternas längdkoordinater
Starting Degree Startgrad
Starting degree for directional area between 0-360 Startgrad för riktningsområde mellan 0-360

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
gpstemplates.php:168
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 16