Translation

English
English Latvian
Error starting client-server protocol Kļūda, startējot klienta-servera protokolu
Daemon unable to append to log-file Dēmons nevar papildināt žurnālfailu
Error in socket I/O Kļūda Ievade/Izvade ligzdā
Error in file I/O Kļūda Ievade/Izvade failā
Error in rsync protocol data stream Kļūda rsync protokola datu straumē
Errors with program diagnostics Programmas diagnostikas kļūdas
Error in IPC code Kļūda IPC kodā
Received SIGUSR1 or SIGINT Saņemts SIGUSR1 vai SIGINT
Some error returned by waitpid() Dažas kļūdas no waitpid()
Error allocating core memory buffers Piešķirot pamatatmiņas buferi, radās kļūda
Partial transfer due to error Daļēja pārsūtīšana dēļ kļūdas
Partial transfer due to vanished source files Daļēja pārsūtīšana dēļ pazudušiem avota failiem
The --max-delete limit stopped deletions --max-delete parametra ierobežojums apturēja dzēšanu
Timeout in data send/receive Datu nosūtīšanas/saņemšanas noildze
Timeout waiting for daemon connection Noildze, gaidot dēmona savienojumu
Unknown error Nezināma kļūda
Operation was successful Operācija bija veiksmīga
General error in file copy Vispārēja kļūda faila kopēšanā
Destination is not directory, but it should be Galamērķis nav mape, bet tam vajadzētu būt
Maximum symlink level exceeded Pārsniegts maksimālais simbolsaites līmenis
Connecting to host failed. Neizdevās izveidot savienojumu ar resursdatoru.
Connection broken Savienojums bojāts
File does not exist Fails neeksistē
No permission to access file. Nav atļaujas piekļūt failam.
General error in sftp protocol Vispārēja kļūda SFTP protokolā
File transfer protocol mismatch Faila pārsūtīšanas protokola neatbilstība
No file matches a given criteria Neviens fails neatbilst norādītajiem kritērijiem
Host not allowed to connect Resursdatoram nav atļauts izveidot savienojumu
General error in ssh protocol Vispārēja kļūda SSH protokolā
Key exchange failed Atslēgu apmaiņa neizdevās
Reserved Rezervēts
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/gexport
The following string has a different source, but the same context.
Needs editing Cacti/core

Loading…

User avatar Coool

Translation changed

Cacti / gexportLatvian

a year ago
User avatar Coool

Translation changed

Cacti / gexportLatvian

a year ago
User avatar Coool

Translation changed

Cacti / gexportLatvian

a year ago
User avatar Coool

New translation

Cacti / gexportLatvian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
functions.php:334 functions.php:405
String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 21