Translation

%d Minute
9/100
Context English Swedish State
Subnet Range Subnet Range
Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.* Ange giltiga nätverksfält separerade med kommatecken. Du kan använda en IP-adress, ett nätverksintervall som 192.168.1.0/24 eller 192.168.1.0/255.255.255.0, eller använda jokertecken som 192.168. *. *
Total IP Addresses Totala IP-adresser
Total addressable IP Addresses in this Network Range. Totala adresserbara IP-adresser i det här nätverksområdet.
Alternate DNS Servers Alternativa DNS-servrar
A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names. En platsavgränsad lista över alternativa DNS-servrar som ska användas för DNS-upplösning. Om det är tomt används pollen OS för att lösa DNS-namn.
Enter IPs or FQDNs of DNS Servers Ange IP eller FQDN för DNS-servrar
Schedule Type Schematyp
Define the collection frequency. Definiera samlingsfrekvensen.
Discovery Threads Discovery Threads
Define the number of threads to use for discovering this Network Range. Ange antal trådar som ska användas för att upptäcka detta nätverksområde.
%d Thread % d tråd
%d Threads % d trådar
Run Limit Kör gränsen
After the selected Run Limit, the discovery process will be terminated. Efter den valda körgränsen avslutas upptäckten.
%d Minute % d minut
%d Minutes %d minuter
%d Hour % d timme
%d Hours % d timmar
Enable this Network Range. Aktivera detta nätverksområde.
Enable NetBIOS Aktivera NetBIOS
Use NetBIOS to attempt to resolve the hostname of up hosts. Använd NetBIOS för att försöka lösa upp värdens värdnamn.
Automatically Add to Cacti Lägg automatiskt till kaktus
For any newly discovered Devices that are reachable using SNMP and who match a Device Rule, add them to Cacti. För alla nyupptäckta enheter som kan nås med SNMP och som matchar en Device Rule, lägg till dem till kaktus.
Allow same sysName on different hosts Tillåt samma sysName på olika värdar
When discovering devices, allow duplicate sysnames to be added on different hosts När du upptäcker enheter tillåter du att dubbla sysnames läggs till på olika värdar
Rerun Data Queries Rerun Data Queries
If a device previously added to Cacti is found, rerun its data queries. Om en enhet som tidigare lagts till Cacti hittades, omdirigeras dess datasökningar.
Notification Settings Inställningar för aviseringar
Notification Enabled Anmälan aktiverad
If checked, when the Automation Network is scanned, a report will be sent to the Notification Email account.. Om det kontrolleras, när automationsnätet skannas, skickas en rapport till meddelandepostkontot.
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core % d minut
The following strings have the same context and source.
Needs editing Cacti/core (v1.2.x) % d minut
Not translated Cacti/gexport
Needs editing Cacti/hmib % d minut
Needs editing Cacti/mactrack % d minut
Needs editing Cacti/mikrotik % d minut
Needs editing Cacti/syslog % d minut
Needs editing Cacti/thold % d minut
Needs editing Cacti/webseer % d minut
Needs editing Cacti/wmi % d minut

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
php-format
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 311