Translation

English
English Polish
Copy operation is unavailable at this time Operacja kopiowania jest obecnie niedostępna
Failed to find data to copy! Nie udało się znaleźć danych do skopiowania!
Clipboard has been updated Schowek został zaktualizowany
Sorry, your clipboard could not be updated at this time Przepraszamy, Twój schowek nie mógł być w tej chwili zaktualizowany
Passphrase length meets 8 character minimum Długość hasła spełnia wymagania minimum 8 znaków
Passphrase too short Zbyt krótkie hasło
Passphrase matches but too short Passphrase pasuje, ale jest zbyt krótki
Passphrase too short and not matching Passphrase zbyt krótkie i nie pasujące
Passphrases match Passphrazy pasują
Passphrases do not match Passphrazy nie pasują do siebie
Sorry, we could not process your last action. Przepraszamy, nie mogliśmy wykonać ostatniej czynności.
Error: Błąd:
Reason: Uzasadnienie:
Action failed Akcja nie powiodła się
Connection Successful Operacja zakończona powodzeniem
Connection Failed Połączenie nie powiodło się
The response to the last action was unexpected. Odpowiedź na ostatnie działanie była nieoczekiwana.
Some Actions failed Niektóre działania nie powiodły się
Note, we could not process all your actions. Details are below. Uwaga, nie mogliśmy przetworzyć wszystkich Twoich działań. Szczegóły znajdują się poniżej.
Operation successful Operacja zakończyła się pomyślnie
The Operation was successful. Details are below. Operacja zakończyła się sukcesem. Szczegóły znajdują się poniżej.
Pause Pauza
Zoom In Powiększ
Zoom Out Pomniejsz
Zoom Out Factor Współczynnik powiększenia
Timestamps Znaczniki czasowe
2x 2x
4x 4x
8x 8x
16x 16x
32x 32x
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has a different source, but the same context.
Translated Cacti/gexport Połąłączenie nie powiodło sięudane

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
lib/html.php:2486 pollers.php:808
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 2947