Translation

English

Plural formula: n != 1

English Turkish
Delete Data Input Field Veri Girişi Alanını Sil
Data Input Methods Veri Girişi Yöntemleri
Input Methods Giriş Yöntemleri
Data Input Name Veri Girişi Adı
The name of this Data Input Method. Bu Veri Giriş Yöntemi'nin adı.
The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging. Bu Veri Şablonu için dahili veritabanı kimliği. Otomasyon veya hata ayıklama yaparken kullanışlıdır.
Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template. Kullanımdaki Veri Girişleri Silinemez. Kullanımda, bir Veri Kaynağı veya Veri Şablonu tarafından referans alındığı tanımlanır.
Data Sources Using Veri Kaynakları Kullanımı
The number of Data Sources that use this Data Input Method. Bu Veri Girişi Yöntemi'ni kullanan Veri Kaynağı sayısı.
The number of Data Templates that use this Data Input Method. Bu Veri Girişi Yöntemi'ni kullanan Veri Şablonlarının sayısı.
Data Input Method Veri Girişi Yöntemi
The method used to gather information for this Data Input Method. Bu Veri Giriş Yöntemi için bilgi toplamak için kullanılan yöntem.
No Data Input Methods Found Veri Giriş Yöntemi Bulunamadı
Click 'Continue' to Delete the following Data Query. Aşağıdaki Veri Sorgusunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Delete Data Query Veri Sorgusunu Sil
Click 'Continue' to duplicate the following Data Query. Aşağıdaki Veri Sorgusunu silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Name Format: İsim biçimi
Duplicate Data Query Veri Sorgusunu Sil
Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association. Aşağıdaki Veri Sorgusu Grafiği Birliği'ni silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Graph Name: %s Grafik Adı: %s
Remove Data Query Graph Template Grafik Şablonuna Dönüştür
Associated Graph/Data Templates [edit: %s] İlişkili Grafik / Veri Şablonları [değiştir: %s]
Associated Graph/Data Templates [new] İlişkili Grafik / Veri Şablonları [değiştir: %s]
Associated Data Templates İlişkili Veri Şablonları
Data Template - %s Veri Şablonu - %s
If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here. Bu Grafik Şablonu, Veri Şablonu Veri Kaynağını sola gerektiriyorsa, doğru XML çıktı sütununu seçin ve ardından eşlemeyi burada kontrol etmek veya değiştirmek için etkinleştirin.
Suggested Values - Graphs Önerilen Değerler - Grafikler
Equation denklem
No Suggested Values Found Önerilen Değer Bulunamadı
Field Name Alan Adı
Suggested Value Önerilen değer

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / core (v1.2.x)Turkish

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
data_queries.php:416
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 697