Translation

Clipboard has been updated
23/260
Context English Swedish State
Use New UI
Dark Color Mode Inga färger hittades
Light Color Mode List läget
Use System Color Objekt Färg
Ignore System Color Objekt Färg
Help Få hjälp
Cacti Home Kaktus Hem
Cacti Project Page Cacti Project Page
Report a bug Rapportera ett fel
Click to Show/Hide Filter Klicka för att visa / dölj filter
Clear Current Filter Rensa nuvarande filter
Clipboard Urklipp
Clipboard ID Urklipps ID
Copy operation is unavailable at this time Kopiering är inte tillgänglig för tillfället
Failed to find data to copy! Misslyckades med att hitta data för att kopiera!
Clipboard has been updated Urklipp har uppdaterats
Sorry, your clipboard could not be updated at this time Tyvärr, ditt urklipp kunde inte uppdateras just nu
Passphrase length meets 8 character minimum Lösenordslängden uppfyller 8 tecken minimum
Passphrase too short Lösenordsfrasen är för kort
Passphrase matches but too short Passphrase matcher men för kort
Passphrase too short and not matching Passphrase för kort och inte matchande
Passphrases match Passfraser matchar
Passphrases do not match Passfraser matchar inte
Sorry, we could not process your last action. Tyvärr, vi kunde inte behandla din senaste åtgärd.
Error: Fel:
Reason: Orsak:
Action failed Handlingen misslyckades
Connection Successful Framgångsrik anslutning
Connection Failed % 1
The response to the last action was unexpected. Svaret på den senaste åtgärden var oväntat.
Some Actions failed Vissa åtgärder misslyckades
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core (v1.2.x) Urklipp har uppdaterats
The following string has the same context and source.
Needs editing Cacti/core Urklipp har uppdaterats

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
lib/html.php:2462
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2892